εμπειρία τρόπος εργασίας είδη εκφώνησης κοστολόγηση επικοινωνία english
εκφωνήσεις
Michael Charalambous - Voice over artist
1

Ιf you are looking for a professional
native Greek voice-over artist that could be me.
Do not hesitate to contact me
for any information you might need.

tv spots
tv trailers
advertisments
radio spots
narrations
documentaries
corporate videos