Κοστολόγηση
1

Τv & radio spots μέχρι 40 sec: 240,00€
Περιλαμβάνεται ηχογράφηση με 2-3 διαφορετικούς τρόπους
καθώς και 2 σετ διορθώσεων-τροποποιήσεων.

Αφήγηση εκφώνηση για corporate videos και ντοκιμαντέρ: 600,00€
(Μέχρι 10 λεπτά εκφώνησης)

Σε περίπτωση που επιθυμείτε η ηχογράφηση
να γίνει σε δικό σας studio υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση 80,00

Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης δημιουργικού
σεναρίου καθώς και ολοκληρωμένης παραγωγής σποτ.

Στα κόστη δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%